Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τιμή: 29,60€