Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

PRINCIPLES OF LENDING

Nirmala Lee
Τιμή: 42,00€

RATING BASED MODELING OF CREDIT RISK

Trueck, Stefan - Svetlozar, Rachev T.
Τιμή: 65,00€

STRESS-TESTING THE BANKING SYSTEM

Quagliariello, Mario
Τιμή: 96,00€

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Καραθανάσης, Γεώργιος
Τιμή: 32,00€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης
Τιμή: 60,00€

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

Μελάς, Κώστας
Τιμή: 16,00€

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τιμή: 15,30€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΤΟΜΟΣ Α΄)

Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος / Πεντότης Χ.
Τιμή: 53,20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΤΟΜΟΣ Β΄)

Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος / Πεντότης Χ.
Τιμή: 47,90€

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Γ΄ΕΚΔΟΣΗ)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή: 55,40€